představení – o nás

Jsme jednou z firem, která se zabývá zbožím jak obchodním, které dováží i vyváží firmy, tak i neobchodním, které si vozí občané, handicapovaní lidé, diplomaté, cizinci nebo ti, kteří se stěhují za prací či vrací do ČR. Zpracováváme často atypické případy, které nejsou vždy běžné a vyžadují individuální přístup.

Naše kancelář je přímo na celním úřadě CZ530201 v Brně avšak zásilky odbavíme kdekoliv v ČR včetně zásilek leteckých, poštovních, železničních. Jsme pro Vás schopni zajistit levnou a rychlou dopravu Vaší zásilky spolehlivým přepravcem viz. www.expresni-doprava.cz

Náš 5-ti členný kolektiv přistupuje k zákazníkům s touto filosofií:
Jsme firma rodinného typu a naši klienti jsou velmi často i našimi osobními přáteli. Tak se nám lépe daří řešit případné komplikace a společně je odstraňujeme tak, aby my jsme prováděli celní operace a tím Vám umožnili se věnovat obchodní a výrobní činnosti.

Několik rad před odbavením :

Obvykle nám postačí plná moc, faktura či obchodní smlouvy /stručně , jednoduše přeložené do českého jazyka a trocha spolupráce od Vás.  Zatěžovat Vás budeme minimálně a netrváme na Vaší přítomnosti, pokud je nařízena běžná celní kontrola.

Je-li Vaše zboží celníky zařazeno do tzv. Seznamu citlivého zboží, je třeba počítat se zvýšenou intenzitou kontrol. Například u asijského  textilu a obuvi zpočátku s úplnou vnitřní kontrolou.

Kontrolují a fotodokumentaci celní orgány provedou u dovážených osobních i nákladních vozidel. Ta jsou vždy celníky posuzována a u fakturační ceny se vždy přihlíží k případnému poškození. Výhodou je částečně demontovaný motor nebo jakékoliv   viditelné poškození. Zpracování znaleckého posudku zajistíme do 24 hod. Za příznivé ceny.

Při kontrolách se hledí na správnost uvedení materiálu, počtu kusů a názvu zboží, jeho stavu a kvality v porovnání s deklarovanou cenou.

Je-li opakovaně zjištěno, že Vaše zboží je v pořádku či bez závad, bývá celníky od kontrol postupně upuštěno . U takto prověřených firem umíme postupně dosáhnout stavu, kdy kamiony na celnici vůbec nemusí zajíždět a pouze předkládáme doklady k zásilkám bez fyzické kontroly – to je ale budoucnost ke které se musíte – či musíme- dopracovat jistým úsilím ve vzájemné spolupráci.

Pro smluvní klienty nabízíme bankovní i individuální  ručení za celní dluh. Individuální záruční listinou s limitem do 1 mil. CZK.

Součástí našich služeb je také prodej veškerých celních tiskopisů a literatury celní problematiky

INTRASTAT pro Vaši firmu zpracovávame pomocí elektronické komunikace aniž bychom Vás zatěžovali transportem dokladů.

Provádíme školení zahraničního obchodu a celní problematiky pro vzdělávací agentury v ČR např. ANAG, ČESMAD BOHEMIA, NOTIA atd. Toto školení nabízíme klientům na jejich pracovištích dle dohody.

S kolektivem jsme připraveni a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Pro Vás pracujeme pod heslem A.S.A.P. (As soon as possible).

Mgr. Miloš Zezula, majitel firmy

Customs tradicional 1989